Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

NAVs Ledningsgrupp och Kontaktuppgifter

Postadress Besöksadress Huvudkontor
Nässjö Affärsverk AB
571 80 NÄSSJÖ
Nässjö Affärsverk AB
Tullgatan 2
571 32 NÄSSJÖ

Kontaktpersoner

Patrik Cantby

VD Nässjö Affärsverk AB | VD Nässjö Affärsverk Elnät AB | VD Citynätet
Tel: 0380-51 71 01

 
Christian Skenberg

Ekonomichef | Vice VD Nässjö Affärsverk AB
Tel: 0380-51 70 20

 
Maria Lund

Chef Energi
Tel: 0380-51 70 51

 
Lennart Pamp

Chef Elnät
Tel: 0380-51 70 55

 
Peter Arlbrandt

Chef Renhållning
Tel: 0380-51 70 70

 
Alexander Björkegren

Chef Vatten och Avlopp
Tel: 0380-51 71 37

 
Johan Klintbo Falk

Chef Entreprenad
Tel: 0380-51 70 10

 
Johanna Löfström

Chef Kommunikation och marknad
Tel: 0380-51 71 10

 
Heléne Axelsson

Chef HR
Tel: 0380-51 70 80

 
Thommie Motin

Chef Verksamhetsutveckling och IT
Tel: 0380-51 70 37

 
Björn Wenström

Verksamhetschef Citynätet
Tel: 0380-55 78 83