Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Fjärrvärme

Ny panna vid kraftvärmeverket i Nässjö

Fjärrvärme är ett praktiskt och miljövänligt sätt att värma många hus i en stad eller ett samhälle. I nästan alla svenska städer och kommuner finns fjärrvärme.

Kraftvärmeverket i Nässjö ligger på vägen ut mot Jönköping och är byggt omkring 1990. Vi har också fjärrvärme i Bodafors och Anneberg.

Bild

Vi eldar trä och flis (rester från skogen) i en stor panna som värmer stora mängder vatten.

För det varma vattnet finns ett ledningssystem till många hus, både till villor och flerfamiljshus.

Vattnet ger värme och varmvatten till husen. Sedan kommer det tillbaka till vår panna och värms igen.

 

Bild

Det är fastighetsägaren som väljer om man vill ha fjärrvärme. Bor du i hyreslägenhet ingår värme i din hyra. Din hyresvärd betalar för värme till NAV.

Bor du i eget hus med fjärrvärme måste du betala faktura för den värme du använder.

Läs mer om fjärrvärme