Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Elnät och elhandel

Bild

NAV har hand om elnätet i Nässjö tätort. Utanför Nässjö är det E-On som har hand om elnätet.

Överallt i Sverige finns något företag som äger elnätet och ansvarar för att den el du vill använda kommer hem till ditt hus eller din lägenhet. NAV ska se till att elnätet i Nässjö fungerar bra, är säkert och ofarligt. Vi byter kablar och ser till att trasig utrustning snabbt blir lagad.

För detta får man betala en avgift för elöverföring till elnätsägaren för att vi ska sköta och underhålla elnätet. Bor du i lägenhet eller hus i Nässjö ska du betala denna avgift till NAV. Du får faktura från NAV varje eller varannan månad.

Sedan måste du också betala för den el du förbrukar och använder till lampor, kylskåp, spis, TV, dator och övrig elektronik. Då har man elavtal och betalar till ett elhandelsföretag.
Bixia är ett sådant bolag. NAV äger en del av Bixia och Kunderservice finns på Tullgatan 2 i Nässjö.

Du får alltså två fakturor för el

  • Faktura för elöverföring från Nässjö Affärsverk AB (NAV)
  • Faktura för använd el från Bixia eller något annat elhandelsföretag