Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Avlopp - smutsigt vatten

Biologisk rening

Smutsigt vatten som har använts till disk, tvätt, toalett och regnvattnet hamnar i avloppsledningar.
Allt kommer i ledningar till NAVs avloppsreningsverk.

I Nässjö kommun tar NAV om hand och renar avloppsvattnet.

Vattnet renas i flera steg för att sedan släppas tillbaka till naturen, till en sjö. Vi måste se till att vattnet kan användas i framtiden. Det kan vi endast göra genom att vi alla som använder vatten tänker på många viktiga saker.

Vad får du spola ner i toaletten och avloppet?

Det enda som får spolas ner i avloppet är avföring (bajs), urin (kiss), kräk och toalettpapper.
Toalettpapper är gjort så att det faller sönder när det blir blött.
Hushållspapper gör inte det, utan kan fastna i ledningar.

Vad får du INTE spola ner i toaletten och avloppet? Var ska du lämna det?

Medicin
Medicin
Apotek

Apotek tar emot och tar om hand gamla mediciner och tabletter.

Mediciner, från flaskor och tabletter, orsakar stor skada om de kommer ut i naturen. Spola inte ut detta i toaletten
Lämna till ett apotek.
Kemikalier
Miljöstation

Farligt avfall lämnar du på Boda Avfallsanläggning eller på en miljöstation

Farligt avfall ska inte spolas ner. Det finns inget reningsverk som tar bort kemikaler. Spolar du ner kemikalier, så hamnar det i naturen och skadar djur och växtliv för lång tid. Det är mycket dåligt.
Matolja
Miljöstation interiör

Samla gammal matolja i en flaska och lämna detta vid en miljöstation.

Matolja och fetter kan orsaka stopp i ledningar och pumpar.
Oljan blir kall och fastnar i ledningarna.
NAV får ofta stora problem med ledningar och pumpar på grund av detta.
Spola därför INTE ut olja och fett i avloppet.

Andra saker som kan orsaka stopp i ledningar och pumpar är

  • Bindor, trosskydd och tamponger
  • Bomullstussar och bomullstops
  • Kondomer
  • Rakblad
  • Kattsand

Allt detta ska slängas i soppåsen och i sopkärl!

Tack för att du hjälper oss att skydda vår miljö

Läs mer om Avlopp