Sök
Sök

Här lämnar du avfall

Sopor och avfall ska lämnas på många olika platser. Man måste lära sig. Här kommer förklaring och beskrivning.

Vad ska jag lämna? Var ska jag lämna?
Grovavfall och farligt avfall

Boda Avfallsanläggning, som ligger på vägen mot Fredriksdal och Malmbäck. 

Bild
Farligt avfall

Miljöstation
Boda Avfallsanläggning

Miljöstation Boda_2

 

Batterier och lampor

Hos alla Medborgarkontor
I vissa butiker, affärer; ICA, Willys och Konsum

Insamling butik
Gamla
mediciner
och
tabletter

Apotek i Nässjö och Bodafors

Apotek
Tidningar och förpackningar

Återvinningsstationer finns på många platser
i Nässjö och övriga orter i kommunen

Läs mer här

 

Återvinningsstation
Återvinningsstation

Din soppåse
med mindre
hushållsavfall:

- Inga förpackningar

- Inga tidningar

- Inget farligt avfall

- Inga mediciner eller tabletter

I hyreshus finns ofta kärl för insamling av hushållsavfall.
Lämna din soppåse där. Knyt ihop påsen.
Vår personal hämtar avfallet med sopbilen.
Tack för att du sorterar ditt avfall!