Sök
Sök

Farligt Avfall

Farligt avfall

Farligt avfall kan skada människor, djur och natur. Vi är rädda om miljön. Hjälp oss att ta hand om farligt avfall, som är giftigt, cancerframkallande, frätande, smittförande eller brandfarligt.

Det viktigaste är att lämna allt farligt avfall till insamling. Om det farliga avfallet slängs på fel ställe finns det risk att de farliga ämnena sprids i naturen och till vårt dricksvatten.
Att låta det farliga avfallet ligga kvar hemma är en dålig idé. Det finns risk att flaskor och burkar börjar läcka. Små barn kan komma åt farliga ämnen och bli skadade. Låt NAV ta hand om ditt farliga avfall.

 

 

 

Exempel på farligt avfall

Batterier Glödlampor och lysör
Batterier

 

Glödlampa

 

Hårspray, aceton och nagellack
Kemikalier till bilar, oljor och lacker
Mediciner
Kemikalier
Medicin