Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Avfall och sopor

NAV tar hand om mycket avfall från hus och lägenheter i Nässjö kommun.

Du som bor i Nässjö kommun i hus eller lägenhet har själv ansvar för mycket. Man måste lära sig att sortera soporna för att spara på jordens resurser och ta hand om det vi vill lämna efter oss på ett bra sätt. Varje människa i Sverige lämnar cirka 500 kilo avfall varje år.

Många arbetar för att minska avfallsmängderna. Vi kan minska mängden avfall genom att återanvända eller återvinna material. Det vill säga använda material flera gånger.

Det är därför viktigt att vi tar hand om allt. Det är ibland svårt att förklara alla olika ord vi använder för avfall eller sopor som det också kallas. Här förklarar vi orden.

Hushållsavfall
Slänga sopor
Hushållsavfall är allt avfall och alla sopor som blir i ett hem (i hus eller lägenhet). Det vanligaste hushållsavfallet är matrester och mindre avfall. Det vill säga, det vi slänger i en påse.
Men avfall är även allt annat som du vill bli av med.
Du ansvarar för att ta hand om ditt hushållsavfall på bästa sätt.
- Följa regler som finns i Nässjö och Sverige
- Följa regler som din hyresvärd har
Avfall läggs i
soptunna eller sopkärl
Sopkärl i olika storlekar
Mindre och ofarligt avfall lägger du i
soptunna eller sopkärl. Ibland finns två olika
- 1 för matavfall
- 1 för brännbart avfall
Grovavfall
Bild
Grovavfall eller grovsopor är avfall som inte får plats i soptunna och inte räknas som matavfall. Grovavfall ska sorteras för återvinning.
Farligt Avfall
Farligt avfall
Kemikalier, färg, oljor som är skadliga för miljön samlas in på speciella platser.
Elavfall
Bild
Trasiga TV, video, mobiltelefoner, datorer
Allt med sladd och som fungerar med el!
Förpackningar

Allt avfall som har använts för att förpacka varor. Förpackningar är gjorda av papper, glas, metall eller plast och ska återvinnas. Det betyder att materialet ska användas igen.

Förpackningar metall
Förpackningar kartong
Förpackningar plast
Förpackningar glas
Tidningar
Tidningar
Alla tidningar och all reklam du får i brevlådan ska också lämnas till återvinning
Mediciner
Medicin
Mediciner du inte längre ska använda ska lämnas tillbaka till apotek för att
inte skada djur och natur. Du ska INTE lägga medicin i soppåsen eller hälla ut i kök eller toalett.