Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Helénes fem bästa tips vid hemarbete: 

  • Ta pauser och rör på dig under dagen. 
  • Strukturera arbetsdagen och ha en tydlig arbetsplats.
  • Boka in avstämnings-och uppföljningsmöten.
  • Uppmärksamma dina kollegor och fråga varandra hur ni har det och hur ni mår.
  • Boka in en digital lunch med en kollega.

Positivt resultat i NAVs medarbetarundersökning

De flesta av medarbetarna på NAV kan tänka sig att rekommendera NAV som arbetsplats till sina vänner och bekanta. Det visar resultatet från medarbetarenkäten som sammanställdes under vintern 2020.

- Vi har haft hög svarsfrekvens och väldigt fina resultat. Medarbetare som själva säger att de är nöjda och trivs på sin arbetsplats är ju bland det bästa betyg man kan få som arbetsgivare, konstaterar Heléne Axelsson, HR-chef på NAV.

Utöver att medarbetarna kan tänka sig att rekommenderar NAV som arbetsplats så har de koll på och förstår företagets mål och hur de själva konkret bidrar till att uppnå dem.  Förtroendet är högt för såväl närmaste chef som för ledningen, medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter och tycker det är roligt att gå till jobbet. Att medarbetarna ska få möjlighet att växa och ta nytt ansvar är viktigt för NAV och resultatet av undersökningen visar också att medarbetarna upplever att möjligheten finns. 

- Självklart finns det variationer i svaren, men på det stora hela är det så här det ser ut. Nu jobbar vi vidare med att titta på vad vi ska göra för att fortsätta upprätthålla våra styrkor, förklarar Heléne Axelsson.
- Som ganska nytillträdd HR-chef på NAV känner jag mig glad och stolt över att få vara en del av detta gäng, avslutar hon.

Vill du bli en del av vårt gäng? Håll utkik efter våra lediga tjänster!