Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Lärling hos oss

Se grönt

NAV har sedan många år ett etablerat och givande samarbete med Brinellgymnasiet i Nässjö. Så gott vi kan försöker vi visa våra verksamheter och ge möjligheter för elever att få praktik, erfarenhet och kunskap om vad vi jobbar med inom NAV. En del i detta arbete är att erbjuda lärlingsplats till elever som har nytta av att "se verkligheten".
Elever som går Brinellgymnasiets lärlingsspår att få praktisera på hos oss, t ex på Gata & Park-enheten som en del av sin utbildning.
Tillsammans med skolan och eleven ansvarar vi för ett program under lärlingstiden.

Kontaktpersoner på Brinellgymnasiet är:
Anders Winblad eller Lars Svensson, tel 0380-51 88 43.
Läs mer om Brinellgymnasiet

Har du frågor om detta, kontakta oss gärna!