Sök
Sök

Intressebolag

Informationen är uppdaterad 2015-06-01

Bolag Verksamhet / ägarandel
Bixia AB
Bixia Pro Win AB
Elhandel, 5,89 %
Vindkraftproduktion, 5,26 %
Norra Smålands Energi AB Samverkan med lokala energibolag, 28,0 %
   
Gula blommor