Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

100 år - historik

När elen kom till Nässjö

Ramsjöholm

Planer på att elektrifiera Nässjö formades redan i början av 1900-talet. NAVs vagga kan sägas ligga i den lilla kraftstationen Ramsjöholm nordväst om Huskvarna, som började anläggas hösten 1905. Anläggningen är fortfarande i drift och ägs av NAV.

Den 4 april 1908 släpptes den första strömmen fram i Nässjö. Behovet av el blev snart större än vad man räknat med. På bara några år ökade Nässjö-bornas behov från 1 016 glödlampor till 15 000!

1911 startades dieseldrivna reservstationer för att tillgodose det ökande energibehovet. Några år senare inleddes samarbete med andra bolag för att trygga elförsörjningen. Idag är NAVs huvudkontor på Tullgatan 2 beläget på samma adress som den forna dieselstationen.

Några viktiga årtal

1958 firade Nässjö Stads Elverk 50-årsjubileum. 1966 påbörjades spänningsomläggning till hela Nässjö, vilken pågick under 11 år.

1971 års stora kommunsammanslagning resulterade i att Nässjö tätort fick elenergi från Nässjö Stads Elverk medan dåvarande Smålands Kraft ansvarade för kringorterna.

Under 1980-talet byggs de första anläggningarna för fjärrvärme. Första kunden ansluts 1985.

1990 tillfördes verksamheterna VA och Renhållning till NAV.

1993 blev Nässjö Affärsverk ett aktiebolag. Vårt bredbandnät började anläggas 1995 för att år 2010 avyttras till ett nybildat bolag Citynätet i Nässjö AB.

Sedan 2008 har NAV ansvar för utförardelen av Nässjö kommuns gatu- och parkverksamhet.