Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Nu har vi bytt ut de 100 år gamla ledningar på Rådhusgatan i Nässjö!

Nu är arbetet med att byta ut de 100 år gamla vatten- och avloppsledningarna i Rådhusgatan i Nässjö avslutat. Samtidigt som vi bytte ut dessa ledningar passade vi även på att underhålla våra fjärrvärmeledningar. Rådhusgatan har nu en provisorisk asfalt som får ligga fram till dess att gatan ska förnyas och få ett utseende i stil med den tidigare förnyade delen, Rådhusgatan från Stortorget mot Bangårdsgatan. Nässjö kommuns plan är att en förnyelse av gatan ska ske under 2017. 

Rådhusgatan - arbetsområde etapp 1 och etapp 2