Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Vi förstärker elnätet    

Nu är det dags för etapp 2

Storgatan

Storgatan Nässjö

Vi fortsätter att förstärka elnätet genom att lägga nya kablar i centrala Nässjö, i Storgatan mellan Köpmansgatan och Postgatan. Detta arbete kommer att utföras under våren 2022 med start den 19 april. Arbetet beräknas pågå ca. 5 veckor.

Det är en utmaning att utföra schaktarbeten i centrum utan att störa, men vi kommer planera och utföra jobbet med målet att störa så lite som möjligt. Vi hoppas på förståelse från affärsidkare och allmänheten.
I september 2021 placerades en ny transformatorstation på Köpmansgatan vid infarten till parkeringen Oxens undre däck, något vi informerade om i höstens Nytt från NAV.

Varför gör vi detta?
För att säkra fortsatt god leverans och möta efterfrågan på el förstärker vi elnätet i centrala Nässjö.