Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Vattenverket i Malmbäck renoveras

Dricksvatten

Sedan flera år pågår en rejäl upprustning av våra vatten- och avloppsreningsverk. Samtidigt förnyar vi också 1000 m vattenledningar och lika mycket avloppsledningar per år. Varje år investerar vi ungefär 15 miljoner kronor i våra anläggningar och ledningar. Allt för att trygga den framtida vattenförsörjningen och ta hand om avloppsvatten med minimal belastning på vår miljö. Förnyelsen omfattar även energieffektiviseringar och automation av äldre verk.

Det gör vi i Malmbäcks vattenverk

Under vecka 40, det vill säga i inledningen av oktober, påbörjar vi bland annat byte av rörledningar, pumpar och styrsystem i vattenverket i Malmbäck. Vi kommer också att rengöra vattenreservoaren som vi har som ”lager” för vatten i Malmbäck. Under en tidkommer vi att klorera vattnet och du kan då märka av en viss klorsmak under ett par veckor. Inga vattenavstängningar är planerade under renoveringen utan vattenförsörjningen ska fungera som vanligt. Arbetet beräknas pågå året ut.

När arbete görs kan mindre tryckförändringar förekomma i ledningsnätet, vilket kan leda till brunfärgat vatten. Det är beläggningar som släpper från insidan av vattenledningarna. Detta är inte hälsofarligt men kan uppfattas osmakligt. Vi rekommenderar att spola lite extra i ledningarna så försvinner detta.

 

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?