Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Vattenskyddsområde Storesjön (Bodafors)

Storesjön 160331

Vad innebär ett vattenskyddsområde för dig som bor eller vistas i närområdet?
Vet du vad som gäller till exempel avseende uppställning och skötsel av fordon, fordonstrafik och båtar, schaktning och grävningsarbeten?

Skyltning vattenskyddsområde

Under våren sätts skyltar upp på strategiska platser runt vattenskyddsområdet.

Broschyr

Läs mer i broschyren som vi hoppas ska ge dig information och kunskap om vårt vattenskyddsområde Storesjön.
I broschyren finns även en karta över vattenskyddsområdet.

Läs mer här:   http://www.nav.se/Vatten-Avlopp/Vattenskyddsomraade-Storesjoen-Bodafors

 

 

 

 

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?