Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Nya vattenverket huset

Vattenproduktion i nya vattenverket i Bodafors

Från och med måndag 8 september kör vi dricksvattenproduktionen i Bodafors från det nya vattenverket. Första driftveckan har gått mycket bra och vi påbörjar nu rivningen av det gamla verket, vilket kommer pågå under ett par veckor.

Länsar utlagda i viken

Fredagen den 12 september har länsar lagts ut i Storesjön. Under rivningstiden, då utrustning och byggnad tillhörande det gamla vattenverket ska monteras ned, har vi ett tillfälligt vattenintag. För att skydda detta har länsar lagts ut och de kommer finnas i sjön under tiden som rivningsarbetet pågår. 

8-12 september hade vi fortfarande gamla vattenverket som backup om något oförutsett skulle hända i det nya verket. Intrimning av styr och automatik pågår samtidigt. Nästa vecka, v.38, planerar vi att börja riva det gamla verket. Det återstår sedan att återanvända den gamla intagsdelen för råvatten efter att rivning genomförts. I ena hörnet av det gamla vattenverket kommer vi att uppföra  en mindre pumpstationsbyggnad . Slutligen återstår återställning av marken runt vattenverket.