Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Avbrott

Stor vattenläcka i Forserum

Vi har en stor vattenläcka i Forserum. Läckan är lokaliserad till Lorensbergsvägen. Vi kommer under eftermiddagen stänga en ventil för att begränsa utflödet.

Detta innebär tryckförändringar i ledningsnätet och att brunt vatten kan förekomma i kranarna. Spola en stund i ledningarna så försvinner det. 

Läckan kommer att lagas under fredagen den 28 november eller lördagen den 29 november. Då kommer vi att helt stänga av vattnet för ett 20-tal fastigheter vid Lorensbergsvägen. Fastighetsägarna kommer att meddelas med lappar i brevlådan och därmed få tid på sig att tappa upp vatten för att klara försörjningen under avbrottstiden.