Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Läcksökning i Bodafors - Bakgrund

Vattenförbrukningen i Bodafors har ökat. Detta är ett mycket tydligt tecken på en eller flera vattenläckor. Vi kommer under onsdagen den 15 januari inleda ett systematiskt sökande efter läckor och kommer så snart vi påträffar en eller flera att inleda reparationsarbeten. Arbetet kommer troligen pågå under en längre tid, tills vi återigen är nere på normal vattenförbrukning.

Avbrott

Vattenläckor kan innebära avstängning för fastighetsägare i närheten av läckan i samband med sök- och reparationsarbete. Detsamma gäller brunt vatten i ledningarna, vilket inträffar vid tryckförändringar i ledningsnätet och drabbar fler fastighetsägare. Det är beläggningar som släpper från insidan av ledningar. Spola en stund i kranarna så försvinner det. 

Så genomförs läcksökning

Under läcksökningen kommer vi att under korta stunder stänga av olika områden i Bodafors. När vi gör detta märker vi om vatten förbrukas trots stängda ventiler. Det är så vi kan konstatera att en läcka finns i ett område, på en viss gata. Sedan måste vi ännu noggrannare söka upp precis var läckan finns och gräva fram den trasiga ledningen, skarva den trasiga ledningen och sedan återfylla.

Vattenläckor kan vara "luriga". Ibland märks de väldigt väl, en gata svämmas plötsligt över, massor sjunker på en gata eller vintertid syns de i annars frusen, snötäckt mark. Men det kan också vara så att att vattnet flödar ner i en å, dagvattenledning eller rakt ner till grundvattnet. Läckor märks då inte på annat sätt än att förbrukningen ökar från vattenverket. Så är fallet nu. Därför måste vi göra en systematisk sökning i Bodafors. Vattenförbrukningen ligger klart högre än normalt. 

Avstängningar och/eller brunt vatten i kranen?

Vattenläckor kan innebära avstängning för fastighetsägare i närheten av läckan i samband med sök- och reparationsarbeten. Detsamma gäller brunt vatten i ledningarna, vilket inträffar vid tryckförändringar i ledningsnätet och drabbar fler fastighetsägare. Det är beläggningar som släpper från insidan av ledningar. Spola en stund i kranarna så försvinner det.