Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Arbetet är i gång

Gisshult grävarbete

Nu är arbetet i full gång med VA-överföringsledningen till Gisshult. Arbetet med schaktning, rörläggning, fyllning och grovåterställning av mark startade i november vid Lerbacksgatan och följer sedan gamla Eksjövägen till Stackeryd, och vidare mot Gisshult.

Tillsammans med VA-ledningar kommer även tomrör för optoledningar (fiber) att läggas ner. Vid Stackeryd kommer en pumpstation att byggas.

Parallellt pågår grävarbeten i stugområdet.

Läs mer om projektet

Få mer information om projektet här  http://www.nav.se/Vatten-Avlopp/Projekt/VA-i-Gisshult