Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Vägarbete på Mariagatan

Vägarbete på Mariagatan

Under vecka 41 inleds ett arbete på Mariagatan i Nässjö. Arbetet, som beräknas pågå till årsskiftet, innebär:

  • Mellan Stadsparksrondellen och Pigalle kommer en ny gång- och cykelbana att anläggas utmed Mariagatan mot Stadsparken
  • Under arbetets gång kommer Mariagatan att vara öppen för trafik i båda riktningarna dock kan arbetet innebära begränsad framkomlighet.
  • Befintliga parkeringar längs med Mariagatan kommer ej kunna användas under projekttiden.
  • Cykelpassager för Mariagatans gång- och cykelväg i höjd med Bryggmästargatan och Köpmansgatan kommer även byggas.