Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Utsortering av matavfall på landsbygden

Nu erbjuder vi klimatsmart avfallshantering även till dig som bor på landsbygden. Det innebär att du nu får möjlighet att sortera ut matavfall som sedan blir biogas/biogödsel – en bra insats för miljön.

När

Klimatsmart avfall landsbygden

Införandet kommer att ske successivt under hösten 2018. Information och valblankett skickas till berörda kunder under juni. Besked om hur du vill ha din matavfallshantering (vilket alternativ du väljer) vill vi ha senast 2018-07-27. Antingen skickar du in valblanketten per post, eller så ringer du vår kundservice, tel. 0380-51 70 40.

Hur

Systemet vi inför bygger på så kallad optiskt sortering, där matavfallet läggs i gröna plastpåsar (som du får av oss) och som sorteras ut av Njudung Energi, Flishult. Den gröna påsen lägger du i ditt nuvarande sopkärl tillsammans med brännbart avfall. Det brännbara avfallet lägger du precis som idag i valfria påsar, dock inte i gröna.

Bakgrunden till val av systemet med optisk sortering och gröna påsar, beror på att vi då kan använda nuvarande insamlingssystem vi har på landsbygden - att vi kan utföra insamlingen med samma sopbil som tidigare.

3 valmöjligheter

Naturligtvis är det frivilligt att sortera ut matavfall eller inte. De flesta kunder som redan fått erbjudandet har valt att sortera ut sitt matavfall, och vi hoppas nu på liknande utfall hos våra kunder på landsbygden.

Alternativ

  1. Sortera ut matavfall i grön påse (som du får av oss) och behålla aktuell taxa
  2. Kompostera allt matavfall själv, vi kommer inte att leverera gröna påsar, och därmed behålla aktuell taxa
  3. Behålla befintligt abonnemang och blanda brännbart- och matavfall utan utsortering. Du kommer då att erhålla en högre taxa.

Kostnad

Eftersom det hittills inte varit möjligt för oss att erbjuda utsortering av matavfall till våra kunder på landsbygden, har vi hittills debiterat dig enligt vår prislista för utsorterat matavfall (innebär en lägre prisnivå än för blandat brännbart avfall).

Tabellen visar kostnad per år för kärlstorlek från 80 till 370 liter, och alternativen för klimatsmart (utsortering av matavfall) eller kompostering och blandat brännbart avfall. Till nedanstående priser tillkommer en fast avgift per hushåll, 654,36 kr. Priserna kommer från Renhållningstaxan gällande år 2018.

Ovan gäller fortsättningsvis samtliga fastigheter på landsbygden i Nässjö kommun och regleras i enlighet med de nya föreskrifterna som trädde i kraft 2018-01-01.

Vilket alternativ väljer du?

Besked om hur du vill ha din matavfallshantering (vilket alternativ du väljer) vill vi ha senast 2018-07-27. Antingen skickar du in valblanketten per post, eller så ringer du vår kundservice, tel. 0380-51 70 40.

 

Vi hoppas att du väljer det klimatsmarta alternativet med utsortering av matavfall!