Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Uppdatering avseende bevattningsförbudet

När det gäller grundvattennivåerna är de fortsatt sjunkande enligt mätningarna vid länets övervakningsstationer. Enligt SMHI: s modellering ligger grundvattennivåerna i både små och stora magasin mycket under normalt. 

Utefter ovan beskriven situation kommer bevattningsförbudet i Nässjö kommun kvarstå tills vidare. Det krävs riklig nederbörd under lång tid för att yt- och grundvattentäkter ska börja återhämta sig.

- Efter införandet av bevattningsförbud har vi i Nässjö kommun en minskad vattenförbrukning på 15% jämfört med tiden maj till mitten av juli säger Mattias Johnsson, VA-chef på Nässjö Affärsverk.Vi följer utvecklingen i våra vattentäkter löpande och håller en kontinuerlig dialog med den av Länsstyrelsen uppsatta Regionala Inriktnings och Samordningsfunktionen för lågt vatten (ISF). 

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?