Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Tyck till om Nässjö kommuns avfallshantering

Nu kan Nässjös kommuninvånare lämna synpunkter på kommunens reviderade avfallsföreskrifter.

Kärl olika

Kärl - olika

Nässjö kommun och NAV har under 2021 reviderat nuvarande avfallsföreskrifter. Syftet har varit att möjliggöra ett samarbete med Aneby och Eksjö kommuner. Samarbetet ska leda fram till att hushållsavfall hämtas på ett så effektivt sätt som möjligt. Tillsammans blir det också enklare att möta framtidens krav på insamling av förpackningar vid bostaden.

Nyheter är bland annat att returpapper (tidningar, broschyrer m m) och bygg- och rivningsavfall kommer att hamna under kommunalt ansvar. 

Övriga ändringar som kan påverka dig som fastighetsinnehavare är till exempel:

  • Tidigare har det funnits två hämtningsområden med olika hämtningsintervall för småhus. Med förslag till nya föreskrifter blir det ett och samma hämtningsområde i hela kommunen med samma service.
  • Hämtningssäsongen för fritidshus ändras. Fritidshus föreslås få hämtning varannan vecka under perioden april-september, 10 ggr/år
  • Säsongen för tömning av kärl för trädgårdsavfall förlängs. Hämtas 15 ggr/år, varannan vecka under perioden april – oktober.

Föreskrifter skall ses över varje år. De revideras vid behov så att lagstiftningen i miljöbalken följs.

Alla Nässjöbor kan lämna synpunkter på de reviderade föreskrifterna fram till 30 september.

Läs mer om de reviderade föreskrifterna och lämna synpunkter här
www.nassjo.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-atervinning-och-renhallning/tyck-till-om-avfallsforeskrifter.html