Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Tillsammans sparar vi el!

Tillsammans kan vi spara el - för varandra, våra företag och våra grannar. Hela elsystemet hänger ihop och det du gör har betydelse. 

Tillsammans sparar vi el för jönköpings län, finger pekar på ritad glödlampa

De höga elpriserna har varit, och är fortfarande en tuff utmaning för många. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.

Vi avlastar elsystemet när vi använder mindre el, eller flyttar användningen till tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.

Omvärldsfaktorer, som kriget i Ukraina, har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt. Vi behöver dela på ansvaret - och elen.

Kan man spara el? 

El måste användas i samma stund som den produceras. I praktiken kan vi därför inte spara el, men vi kan minska vår förbrukning och då sparar vi på annat som är viktigt för vår elproduktion.

Det vi gör när vi minskar vår elanvändning är att spara vatten i våra vattenkraftmagasin och bränsle som behövs för att producera el i ångturbiner. Samtidigt minskar vi elkostnaderna och gör systemet mindre sårbart för störningar.  
Små insatser kan göra stor skillnad och varje kilowattimme räknas! 

 

 

Vad gör NAV för att spara el?

  • Har gjort översyn och dragit ner på belysningen i våra lokaler och fastigheter.
  • Sänkt temperaturen i vissa av våra lokaler.
  • Ventilationen stängs av i vissa av våra lokaler när ingen är på plats.
  • Lagar vattenläckor och förnyar vårt ledningsnät så att vi inte behöver rena vatten som går till spillo.

Vad kan du göra för att spara el?

  • Sänk inomhustemperaturen (speciellt om du har elvärme). Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. 
  • Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, sent på kvällen och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.
  • Ta kortare duschar och fyll tvätt- och diskmaskinen. 
  • Undvik att använda torktumlare och att använda golvvärme. Om du ändå vill ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.
  • Stäng av apparater och släck lampor när du lämnar rummet. Om du inte redan har gjort det, byt till LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor. (Källa: energimyndigheten)

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt.
För nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet. Rekommendationerna är enkla, men effektiva.

Mer information: 

Varje kilowattimme (kWh) räknas (Energimyndigheten)
Effektbrist, vad är det?
Hur mycket är en kilowattimme?