Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Provpumpning för eventuellt reservvatten i närheten av Flisby

Porlande Bäck

I början av oktober inleder NAV provpumpning av brunnar för att se om Sunneränga-området kan utgöra en framtida försörjning av reservvatten till Nässjö tätort med flera. Pumpningen beräknas pågå cirka två månader framåt. Kommer vintern tidigt med ihållande kyla kommer vi att avbryta pumpningen.

I samband med provpumpningen kommer vi och även personal från Vatten och Samhällsteknik att röra sig i området för att mäta nivåer i brunnar och grundvattenrör.

Vi kommer också att kontrollera att pumpning och bortledning av uppumpat vatten fungerar. Uppumpat vatten leds i en ledning ca 300 m genom skogen till dike söder om fastigheten Karlstorp.

Läs mer om projektet för reservvatten i Nässjö kommun

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?