Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Avbrott

Summering av Vattenläckan 14 augusti

Reparationsarbetet efter den omfattande läckan har inte kunnat slutföras som planerat under fredagen. Arbetet är mer omfattande och komplicerat än beräknat. Vi fortsätter därför arbetet på måndag, den 18 augusti.
Vattenproduktionen påverkas dock inte av reparationsarbetet. Vattentillgången är god och produktion pågår normalt med leverans till vattentornet via två andra huvudledningar.

Senast uppdaterat:  2014-08-15, kl 16.00 

Uppdatering Vattenläckan 2014-08-14

Under torsdagen behåller vi tillfredsställande vattenproduktion och nivå i vattentornet. Nivån i vattentornet reglerar trycket i ledningssystemet.
Störningarna efter läckan är färre än vad vi befarade under natten. Dricksvattenleveranser sker utan några större störningar till Nässjö tätort.

Kunder har märkt av luft i systemet liksom brunfärgat vatten. Vid platsen för läckan pågår reparationsarbete och arbetet kommer att fortsätta under fredagen.  

Uppdaterat: 2014-08-14, kl 14.00

__________________________________________________________________________

Under natten till torsdagen har vattentornet fyllts på och är strax efter 07:00 halvfyllt jämfört med en normal morgon då tornet är helt fyllt.

Vattenproduktion fungerar normalt och vi hoppas kunna bibehålla acceptabla nivåer och därmed tillfredsställande tryck i ledningssystemet.

Tornet tömdes nästan i går kväll och ca 2 miljoner liter vatten beräknas ha flödat ut på Trädgårdsgatan ner mot Brinellgatan och Anneforsvägen.

Stora mängder grus och sten har svepts med under läckan i området och vi kommer att jobba där under dagen för att laga läckan och städa upp.  

Senast uppdaterad 2014-08-14, kl 07:15

Skador efter vattenläckan på Trädgårdsgatan

Information från onsdagskvällen

En stor och mycket omfattande vattenläcka inträffade under onsdagskvällen på en huvudledning vid Trädgårdsgatan. Stora mängder vatten forsade ut från vattentornet, vilket omedelbart ledde till lågt vattentryck i hela Nässjö.

Läckaget av vatten kunde hejdas när närliggande ventiler i ledningssystemet stängdes.

Vid 23:00-tiden är läckan tätad har vi lågt tryck i ledningsnätet och vattentornet fylls nu långsamt igen. Vi räknar dock med att vattentrycket i ledningar och kranar kommer att vara lågt under natten och större delen av torsdagen, då vattentornet inte fylls som normalt under natten. 

Många kunder i Nässjö kommer också få missfärgat vatten till följd av de stora tryckförändringar som blivit till följd av läckan. Det som färgar vattnet brunt är beläggningar från insidan av ledningarna. Dessa är inte hälsofarliga, men osmakliga.

Mer information följer under morgontimmarna, tidigast 06:30 såvida inte något mer akut inträffar under natten.

Läckan kommer repareras under torsdagen.

informationen är uppdaterad 2014-08-13, kl 23:30

Detta har hänt under onsdagskvällen

Vid 21:30-tiden har vi fått larm om lågt vattentryck i Nässjö tätort. Det låga trycket härleds till en stor vattenläcka på en huvudvattenledning i ledningsnätet. Just nu pågår arbete med att stänga ventiler i området kring vattenläckan för att minska utflödet av vatten. 

Mer information följer.

Senast uppdaterad: 2014-08-13, kl 22:10

Vid 21:30-tiden har vi fått larm om lågt vattentryck i Nässjö tätort. 

Våra medarbetare felsöker just nu. Mer information följer.

Senast uppdaterad: 2014-08-13, kl 21:37