Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Kortare avbrott i vattenförsörjningen i Stensjön 
Avbrott

Under onsdagen den 19 november mellan kl 10.00 och 10.30 gör vi ett kortare avbrott i vattenförsörjningen i Stensjön. Vi måste göra en del elarbeten för att färdigställa installation av reservkraft på vattenverket. Med detta arbete hoppas vi på färre störningar i produktionen av dricksvatten framöver till följd av elavbrott i samhället Stensjön.