Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Städa Sverige för första gången i Nässjö med NAV som huvudsponsor

Vårt arrangemang inleddes den 25 maj kl 09.00, då föreningarna fick en presentation av NAV, vårt miljöengagemang och varför vi har valt att arbeta med Städa Sverige. För NAV är de en klockren samarbetspartner. Städa Sverige är miljöorganisation som ägs av idrottsrörelsen. De jobbar med renhållningsfrågor, har bra miljötänk och som vill sprida kunskap kring avfall och hur vi alla kan samverka för en bättre miljö. Allt det skräp vi slänger måste ju tas om hand. Inte minst det skräp som inte hamnar i papperskorgar, på återvinningsstationer eller på tippen. Vi tilltalas också av att ungdomar med en ett par timmars insats kan bidra till sin klubbkassa. NAV sponsrar redan idag 15-20 föreningar. Med denna aktivitet kunde vi ytterligare bidra till utvecklingen av bra ungdomsverksamhet och föreningslivet i Nässjö kommun.

Bild på Melinda Midemalm, projektledare från Städa Sverige

Melinda Midemalm, projektledare från Städa Sverige

Melinda Midemalm höll en enkel miljöutbildning och förklarade hur projektet skulle genomföras och kl 10.00 gick vi ut i solen. Ungdomar och ledare försedda med säckar, tänger och handskar gav sig först ut i kringområdena kring centrum och stadsparken, det vill säga vid sim- och sporthallen, tennishallen, Norråsaskolan med närliggande gator. Därefter fick föreningarna ett mindre område i centrum, där coverfestivalen hållits på Stortorget. Där fanns större mängder skräp med fimpar, burkar, engångsartiklar och plastförpackningar. Ungdomarna gjorde en mycket fin insats.

Från NAVs sida deltog Elisabeth Marcusson, som samordnade projektet med Städa Sverige och övriga samverkanspartners. Från Renhållningsavdelningen deltog Samuel Josefsson, som inte bara tog hand om alla skräpsäckar utan också fotograferade. 

Deltagande föreningar under dagen var Annebergs GIF, Fredriksdals BK, Nässjö IBF, Nässjö SKK, Nässjö HC, Nässjö TK, Ängs SK. Vi tackar för ert engagemang! 

Slutligen tackar vi även våra samarbetspartners Bixia, Gruppen för stadskärneutveckling med representanter från Fastighetsägarna och Nässjö kommun.  Dessa har på olika sätt bidragit så att projektet kunde genomföras. 

Vi vill även nämna Kultur- och Fritidsförvaltningen som lånade ut lokal för miljöutbildningen.