Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Information från den torsdagen den 1 augusti

Läget är under torsdag morgon fortfarande stabilt. VA-chef Patrik Cantby gör därför tillsammans med förbundsdirektör Jonas Petri på Räddningstjänsten bedömningen att vatten nu kan användas normalt i tätorten. Man behöver ej längre spara på vattnet då vattenproduktionen fungerar som vanligt. Kontrollprogram är under framtagning och inga vattenprover från vattenverket eller vid intagningsledningen tyder på någon oljeförorening. 

Bevakningen av länsarna fortsätter i sjön, som vi tidigare har informerat om. All olja bedöms vara invallad i den vik där olyckan inträffade. Länsar skyddar både olycksplatsen samt intaget till vattenverket.
Båttrafik på Spexhultasjön behöver ej längre undvikas, men vi omber alla att iaktta största försiktighet i närheten av länsarna, för att inte skada dessa och förvärra läget. 

- I samband med detta vill vi tacka alla kunder i Nässjö tätort som på olika sätt har sparat vatten. Vi har märkt en tydligt minskning i förbrukningen, säger Patrik Cantby. Att vår vädjan har hörsammats har varit betydelsefullt i krisarbetet och i det fall vi med kort varsel hade fått stänga av produktionen. 

I detta arbete samordnades informationsarbetet med Nässjö kommun, vi hänvisar därför även till Nässjö Kommuns hemsida för mer utförlig information om händelsen i Spexhultasjön.

Information från onsdagen den 31 juli

Även under onsdagen var läget stabilt. Produktion av vatten har skett under dagen, då ingen förorening bedöms ha skett av det vatten som tas in till vattenverket i Nässjö. Detta tack vare de åtgärder som Räddningstjänsten har vidtagit med länsar vid såväl olycksplatsen som vid intagsledningen till vattenverket. Vattnet är inte farligt att dricka, utan åtgärder vidtas för att inte olja ska förstöra produktionsprocesserna i vattenverket och förorena ledningsnätet. Det intensiva arbetet med att skydda vattenintaget, sanering av olja och provtagningar fortsätter.

Bakgrund

Under inledningen av veckan har Spexhultasjön, som är Nässjö tätorts dricksvattentäkt, blivit förorenad i samband med en olycka med en traktorgrävare. Dricksvattnet i kranarna har inte påverkats, men Nässjöborna uppmanas att handskas sparsamt med vatten. 

Det är ett mycket allvarligt tillbud. Tillsammans med Räddningstjänsten och kommunledningen jobbar vi för att tillsammans minimera skadorna från läckaget och hindra att vattenverket blir förorenat av oljeskadat vatten. Förberedelser pågår också för att hantera situationen om vi inte kan använda vattnet från Spexhultasjön till vattenförsörjningen för Nässjö stad. 

I detta arbete samordnas informationsarbetet med Nässjö kommun, vi hänvisar därför vidare till Nässjö Kommuns hemsida.

Läs mer på www.nassjo.se