Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Spara på vattnet!

Vi har haft en lång period med värme och torrt väder och det ser ut att hålla i sig. Våra vattenverk jobbar på högtryck när folk vattnar gräsmattor, fyller pooler, tvättar bilar med mera. I första hand

Vattna med vattenslang

Stäng av vattenslangen så hjälper du till att spara på dricksvattnet!

ska dricksvattnet användas för mat, dryck och hygien. För att vi ska kunna säkerställa dricksvattenförsörjningen behöver vi alla hjälpas åt och använda sparsamt med vatten.

- För tillfället har vi ingen akut vattenbrist, men vi följer utvecklingen och gör täta mätningar av vattennivåerna, säger Mattias Johnsson, VA-chef på Nässjö Affärsverk (NAV). Om vi sparar på vattnet nu så är min förhoppning att vi inte ska behöva utfärda ett bevattningsförbud längre fram, förklarar han.

Vad kan jag göra för att spara vatten?

 • Fyll inte pool, badtunna eller spaanläggning. 
 • Duscha kortare tid med snålspolande munstycke, du kan minska vattenförbrukningen med hälften och sparar samtidigt pengar. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.
 • Samla regnvatten i tunnor för att vattna rabatter och gräsmatta med. Det vattnet är dessutom syrerikare.
 • Anlägg helst inga nya rabatter eller gräsmattor som kräver mycket vattning.
 • Låt inte vattnet rinna medan du borstar tänderna. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar sparas närmare 36 liter vatten.
 • Undvik att bada i badkar helt och hållet. Ett badkar rymmer omkring 200 liter vatten.
 • Diska inte under rinnande vatten och kör bara disk- och tvättmaskinen när de är fulla.
 • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt.
 • Laga alla droppande kranar och rinnande toaletter.

Vad gör NAV för att spara vatten?

 • Vi arbetar förebyggande med att förnya vårt ledningsnät.
 • Vi lagar vattenläckor.
  Vi jobbar fortlöpande med att hitta större och mindre vattenläckor. Att hitta en vattenläcka är inte alltid lätt - det är långt ifrån alla läckor som visar sig genom att vatten flödar på en gata. Ofta håller sig vattnet under markytan och söker sig ner i en bäck, en dagvattenledning eller försvinner helt enkelt bara ner i marken. Dessa svåra läckor söker vi oftast nattetid genom att stänga av vattnet, lyssna i ledningarna och tillämpa andra beprövade metoder för att hitta läckan. 
 • I så stor utsträckning som möjligt tar vi vatten från sjöar (ej vattentäkter) när vi exempelvis städar gator från vinterns grus och för att vattna växtligheten i kommunen under sommaren.