Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Spårbarhet farligt avfall - ny lag

Miljöstation Boda

Miljöstationen på Boda

Har du företag/verksamhet och lämnar ditt farliga avfall på Boda – så gäller numera ett nytt sätt att rapportera farligt avfall.

Varför?

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför har regeringen skärpt kraven på att företag/verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november 2020 ska företag/verksamheter börja rapportera, detta enligt beslut av regeringen om ändringar i avfallsförordningen.

Läs mer här  www.nav.se/sparbarhet