Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Vattnet i våra vattenskyddsområden behöver din hjälp

Storesjön sommar

Hjälp oss att ta hand om vattnet i Spexhultasjön och Storesjön, sjöar där vi hämtar vårt dricksvatten. Boende och besökare i området runt sjöarna och dess vattendrag har särskilda regler att följa. Nu i sommartid ligger väl närmast till hands att komma ihåg att trafik med motorbåtar eller andra motorfordon i sjöarna generellt inte är tillåtet. Undantag gäller för båt med fyrtaktsmotor som drivs med alkylatbensin. För Storesjön gäller dessutom max 8 hk.

Vill du veta mera om våra vattenskyddsområden Spexhultasjön och Storesjön och vad som gäller för dessa, se http://www.nav.se/Vatten-Avlopp 
Här finns broschyrer och skyddsföreskrifter du enkelt laddar ner.