Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Sörängsvägen - vi framtidssäkrar vårt vattenledningsnät!

Omledning vid underhållsarbete

Varje år utför vi underhållsarbete för att säkerställa att dricksvattenförsörjningen även framåt kommer att fungera. Mellan den 8-19 april pågår ett arbete med att byta ventiler på huvudvattenledningen på Sörängsvägen. Arbetet innebär att en del av Sörängsvägen kommer vara avstängd för genomfart. Detta berör sträckan från korsningen vid Skogsvägen och till korsningen vid Nyhemsgatan (se bild intill). Boende i området kommer kunna ta sig till sina fastigheter. Omledning kommer att ske via Industigatan.

Natten mellan 14:e och 15:e april kommer vattnet att stängas av för boende i området (se bild nedan). Tappa gärna upp vatten för husbehov. Information om avstängningen skickas via vår sms-tjänst. Vill du ha information om våra övriga pågående arbeten hittar du information här.

Vattenavstängning