Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Bild: fejkad trafikskylt med en NAV-djävul

Arbeten på Sörängsvägen 3-6 oktober

Vi blir allt bättre på att planera och samordna våra jobb, nu samkör vi två arbeten längs Sörängsvägen för att bara "ställa till det" vid ett tillfälle och dessutom gör vi det på en helg, då vi har mindre med yrkestrafik till och från centrala Nässjö.  

Byte av vattenventiler - vid Hultetrondellen och mitt emot Räddningstjänsten

Vi genomför reparations- och underhållsarbete på VA-ledningsnätet. Det är ventiler som ska bytas på två ställen. 

Fredagen den 3 oktober: Första ventilen friläggs ungefär mitt emot Räddningstjänsten. Begränsad framkomlighet under dagen.

Lördagen den 4 oktober: Andra ventilen i Hultetrondellen friläggs och båda ventilerna byts under dagen. Marken läggs igen efter bytena och förbereds för asfaltering. Begränsad framkomlighet under dagen. Arbetet beräknas vara klart senast kl 15.00. Trafiken kommer att ledas om, följ orangea markeringar.  

Söndagen den 5 oktober: Inget arbete utförs.

Måndagen den 6 oktober: Asfaltering kommer att pågå under ett par timmar. Begränsad framkomlighet. Följ orangea skyltar för trafikomläggning.

Renovering av farthinder i korsningen Queckfeldtsgatan / Sörängsvägen

Farthindret är i stort behov av att förbättras inför vintern.

Lördagen den 4 oktober: Renovering av farthinder, byte av massor, stensättning inleds, trafikomläggning, följ orangea skyltar.

Söndagen den 5 oktober: Stensättning med kantsten och ny betongsten i farthindret, förberedelse för återställning inför asfaltering, trafikomläggning, följ orangea skyltar.

Måndagen den 6 oktober: Asfaltering utförs, trafikomläggning, följ orangea skyltar. 

Frågor - Kontakta oss gärna!

Har du frågor om det planerade arbetet, kontakta oss via växeln 0380-51 70 00. Utanför ordinarie kontorstid och vid akuta ärenden kan du nå oss via SOS Alarm.
Du ringer även då 0380-51 70 00 och med en knapptryckning blir du kopplad till SOS Alarm.