Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Avbrott

På måndag kväll, den 24 november, kl 22-00 samt under tisdagen den 25 november kommer det att utföras en sökning efter vattenläckor i Malmbäck. 

Hela orten berörs men inte samtidigt, det är bara kortare stunder som vattnet försvinner.

Under tiden kan det finnas luft i rören och vattnet kan bli färgat. Detta är dock helt ofarligt och vi arbetar så snabbt vi kan för att åtgärda problemet.