Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

På torsdag kväll, den 20 november, kl 22-00 kommer det att utföras en sökning efter vattenläckor i Malmbäck. 

Avbrott

Hela orten berörs men inte samtidigt, det är bara kortare stunder som vattnet försvinner.

Under kvällen kan det finnas luft i rören och vattnet kan bli färgat. Detta är dock helt ofarligt och vi arbetar så snabbt vi kan för att åtgärda problemet.