Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Slamtömning

Har du ett hus som inte är anslutet till det kommunala avloppssystemet? Då måste du ha slamtömning. Det är hos oss på NAV du beställer denna till din fastighet.
Vill du veta mer om slamtömning och hur den kan gå till? 

Här hittar du också information om olika typer av enskilt avlopp och råd och regler om slamtömning.
www.nav.se/slam