Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Magnus slamtömning

Priserna för tömning av enskilda avloppsanläggningar höjs från 1 mars 2015

Till följd av ökade kostnader för tömning av enskilda avloppsanläggningar har fullmäktige i Nässjö kommun fastställt en ny taxa. Priserna, som inte har förändrats sedan 2009, höjs med 5% och prishöjningen träder i kraft från 2015-03-01. För ett hushåll med normalstor tank innebär detta en höjning på i genomsnitt 50 kr per tömningstillfälle. För dig som vill ta del av den kompletta prislistan finns den här.
Läs gärna mer om reglerna och vad vi ger för tips och råd till dig som har en enskild avloppsanläggning; www.nav.se/slam