Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Under inledningen av augusti har Forserum drabbats av skyfall, vilket har lett till översvämningar hos flera fastighetsägare. Många har fått in vatten i sina hus.

Drabbas man som fastighetsägare av översvämning ska man i akuta fall och i första hand kontakta räddningstjänsten, saneringsbolag och sitt försäkringsbolag. I ett senare läge ska även Nässjö Affärsverk kontaktas för vidare utredning av orsaken till skador som skyfallet har orsakat.