Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Skorstenen på Höglandssjukhuset i Nässjö monteras ner 

Skorstenen på Höglandssjukhuset i Nässjö monteras ner
Skorstenen på Höglandssjukhuset monteras ner

Som ett landmärke har den stått i många år i Ingsbergsområdet och pekat upp mot skyn. Men efter att ha varit oanvänd en längre tid monteras skorstenen på Höglandssjukhuset i Nässjö ner.

- Det kanske kan tyckas lite märkligt att Nässjö Affärsverk är inblandad i nedmonteringen av skorstenen men det är faktiskt vi som äger den, förklarar tillförordnad energichef Gustav Westesson på Nässjö Affärsverk (NAV). 

När Höglandssjukhuset gick över från oljeeldning till det betydligt mer miljövänligare alternativet fjärrvärme tog NAV över ägarskapet av oljepannorna och skorstenen. 

- På den tiden var vi i behov av att ha en reservanläggning för att kunna producera extra värme under riktigt kalla vinterdagar. I takt med att fjärrvärmenätet byggdes ut tillkom två reservanläggningar och 2008 byggde vi dessutom ytterligare en biopanna som producerar fjärrvärme, vilket ledde till att pannorna på Höglandssjukhuset inte har varit i drift sedan dess, förklarar Gustav Westesson. 

Oljepannorna och tankarna monterades ner år 2015 men skorstenen fick då vara kvar. Nu är det dags att även montera ner skorstenen. Detta arbete görs av entreprenören Normans. Nedmonteringen beräknas vara klar i juli 2016.