Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Se timvärden - Hitta engergitjuvarna!

Flicka med förstoringsglas

Nu kan du som kund se dina så kallade timvärden, hur mycket elenergi du förbrukar per timme i din fastighet. Du beställer tjänsten kostnadsfritt hos oss. Därefter kan du under "Dina Sidor" se din förbrukning varje timme på dygnet. 

Statistiken kan vara till god hjälp för att analysera var och när elenergi förbrukas i din fastighet. Du kan då lära dig mer om fastigheten och vilken elektrisk utrustning som drar mycket el. Välkända "elslukare" är infravärme eller golvvärme i uterummet, bastun, elelement och annan hemelektronik. 
Vad använder du som ger utslag i din statistik?