Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Sandupptagning

Sand- och grusupptagningen 2014 är klar!

Årets sand- och grusupptagning är klar i såväl centralorten Nässjö som i alla yttertätorter. Det går inte att säga annat än att förutsättningarna har varit optimala.

En mild vinter med lite snö och is, mindre mängd grus och skräp att sopa upp och gynnsamt vädret de veckor vi har arbetat med årets sand- och grusupptagning är några av skälen till att det har gått väldigt bra i år.

Därtill har vi i år sluppit haverier i våra maskiner, vilket ibland kan försena arbetet. Vi har också arbetat på lite annorlunda sätt i år för att effektivisera och därmed nå ökad kundnöjdhet. Arbetet har i år därför klarats av på 6 veckor, vilket är ett av de bättre resultaten vi noterat genom åren. Vi är också klara ovanligt tidigt, redan första veckan i maj är det nu fint på gatorna i vår kommun!

Slutligen tackar vi de som har bistått oss i arbetet på olika sätt. Vi vet att många är angelägna om att resultatet ska bli så fint som möjligt i våra tätorter!