Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Samråd gällande elnätsförsörjningen i Nässjö stad

Markförlagd kabel

Markförlagd kabel istället för luftledning för tryggare drift och minskat behov av underhåll på elledningarna är ett av förslagen som presenteras i samrådshandlingarna gällande förnyade tillstånd för elnätsförsörjningen i delar av Nässjö stad. Välkommen att ta del av samrådshandlingarna och lämna synpunkter. 

Samråd elnätsförsörjning Svarven

Samråd elnätsförsörjning Muggebo