Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Samhällskritiska tjänster i Corona-tider

På NAV ansvarar vi för att leverera en rad tjänster som är klassade som samhällskritiska. För att vi ska klara av att upprätthålla våra leveranser i tider av spridning av Corona-virus, med risk för hög sjukfrånvaro, har vi framtagna handlingsplaner som vi arbetar efter. Vår analys är att vi kan leverera våra samhällskritiska tjänster även om stora delar av personalen skulle vara frånvarande. Vi kan tvingas till prioriteringar och servicegraden kan gå ner i jämförelse med normalfallet, men bedömningen är att leveransen upprätthålls.

Kundbesök
För vår personalsäkerhet men även för er trygghet som kund, väljer vi att bara utföra akuta fel på våra mätare som är placerade inomhus, det vill säga mätare för fjärrvärme, el och vatten. Mätare som är monterade utomhus är undantagna från detta. Om du drabbas av fel på din mätare så kontakta vår kundservice på tel. 0380-51 70 00. Vi tar sedan kontakt med dig för att göra en individuell bedömning för att åtgärda felet. Vissa fel kan vi hjälpa dig med via telefon, behöver vi göra ett platsbesök så planerar vi genomförandet för att de ska bli säkert och tryggt för oss båda. Tack för att du hjälper oss att ha en säker arbetsmiljö! 

Fler NAV-fordon på hemadresser
När våra medarbetare har beredskap har de alltid med sig en NAV-bil hem för att snabbt kunna ta sig till aktuell plats där en driftstörning inträffat. För att minska risken för sjukdomssmittspridning kan fler medarbetare än i normalfallet komma att utgå med NAV-fordon från hemmet. 

Kontakt med NAV
Behöver du komma i kontakt med oss så går det bra att ringa oss, tel. 0380-51 70 00 eller skicka e-post till info@nav.se. Vår kundservice håller stängt för besök tills vidare. Om du besöker Boda Avfallsanläggning vill vi att du är symptomfri.

Vi följer utvecklingen och de råd och rekommendationer som berörda myndigheter och regeringen beslutar om.