Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Så här sorterar du rätt

Nu har det gått några månader sedan även landsbygden i Nässjö kommun bytte till det nya insamlingssystemet, där mat- och restavfall separeras i varsitt fack (eller kärl) med matavfall i papperspåse. För det mesta fungerar sorteringen som den ska, men tyvärr inte överallt. Därför vill vi påminna om en del saker:

Kärl nytt  16:9

www.nav.se/Renhaallning/Saa-haer-sorterar-du-raett