Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Rök vid kontroll av ledningar

Rök vid kontroll av dagvattenledningar

Under v. 28. och v. 33 - 35 kommer företaget Svapipe, på uppdrag av NAV, att kontrollera hur dagvattnet är kopplat i vissa fastigheter i Anneberg. Berörda fastighetsägare är informerade sedan tidigare. Vid denna kontroll används en rökmetod vilket gör att det kan komma rökmoln från fastigheten som testas samt även från gatan i närområdet.