Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

År 2012 har ur många aspekter varit mycket framgångsrikt

Handskerydsjön

 

En under våren genomförd kundundersökning gav mycket positivt resultat. Allt fler kunder hittar till vår nya hemsida, vår kundkommunikation uppskattas och Kundservice liksom våra övriga verksamheter får mycket goda omdömen när det gäller service till kund. Under året gavs dessutom ekonomiskt utrymme för att sänka renhållningsavgifterna med 15%.

Våra väl inarbetade miljömål visar god uppfyllelse. Sedan ett par år jobbar vi med att minska koldioxidutsläpp från egna transporter. Successivt har att ett antal fordon bytts till nya med fossilfria drivmedel. Sedan 2009 har vi minskat våra koldioxidutsläpp med 25%. Vi har också aktivt jobbat med att minska vår elförbrukning. Där noteras en minskning med drygt 7% sedan vi började följa detta mål 2009. Sedan några år är våra ledord Miljö och Service och vi är nu en god bit på väg i vårt viktiga miljöarbete och med att förbättra vår service till kund. Resultaten sporrar oss att bli ännu bättre.

Effektiviseringar och omfattande förnyelse

Vi har jobbat mycket med effektiviseringar av arbetsuppgifter samtidigt som vi utvecklar och förnyar våra anläggningar. Det som i den närmaste framtiden kommer märkas mest för våra kunder är en ny återvinningscentral på Boda men även ett nytt vattenverk i Bodafors. Under året har förnyelsen av såväl 1000 m vatten- och lika mycket avloppsledningar med god marginal överträffats. Totalt förnyades 2745 m. Fjärrvärmeverksamheten har också utvecklats väl.

- Våra medarbetare gör ett storartat jobb, vilket starkt bidrar inte bara till det ekonomiskt goda resultatet utan även positiva resultat för våra viktiga verksamhetsmål, säger VD Greger Phalén.

Samtidigt visar exempelvis vårt personalmål frisknärvaro ett mycket gott resultat, vilket vi både är tacksamma och glada för. Vår målsättning är att ha en aktiv personalpolitik med friskvårdsinsatser, kompetens- och ledarskapskapsutveckling samt att vi även ska ge möjligheter för medarbetare att göra en intern karriär.

- Styrelsen är mycket nöjda med verksamhetsåret 2012 och vårt ekonomiska resultat säger styrelseordförande Jeanette Söderström. Det gör NAV till en stabil och pålitlig leverantör av samhällsnyttiga produkter till nytta för kommuninvånarna och näringslivet i Nässjö. Vi förvaltar ett stort samhällsnyttigt kapital bland våra tillgångar och resultatet hjälper oss att på bästa sätt investera för framtiden.

Under 2012 uppgick NAVs sammanlagda investeringar till 56 Mkr. Bland de större posterna återfinns utbyggnad av fjärrvärmenätet och investeringar i produktionsanläggningar till ca 24,1 Mkr och investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten till ca 19,3 Mkr.

Ytterligare information lämnas av:

Jeanette Söderström, (Ordförande), tel 070-314 09 09
Greger Phalén, (Verkställande Direktör), 0380-51 71 01 eller 070-666 80 61