Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Relining av avloppsledningar i Nässjö och Solberga
Bild

Under de två första veckorna i november görs underhållsarbete på VA-ledningsnätet. Det är avloppsledningar som ska förbättras genom så kallad relining. 

Första arbetsområdet, 3-7 november: 
Brinellgatan i Nässjö 
Ledningarna ligger under gång- och cykelbanan längs Brinellgatan.

Andra arbetsområdet, 10-14 november: 
Nässjövägen och Eksjövägen i Solberga 
Ledningarna ligger längs de aktuella vägarna.

När vår entreprenör Avloppsrallarna är i arbete kan det bli något begränsad framkomlighet i trafiken, men vi räknar inte med att detta ska störa nämnvärt. Våra kunder kommer i sina fastigheter inte märka några förändringar när man använder vatten till matlagning och hygien. Vid frågor kontakta oss gärna och tala med projektledare David Karlsson.

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?