Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Relining av avloppsledningar i Nässjö och Solberga
Bild

Under de två första veckorna i november görs underhållsarbete på VA-ledningsnätet. Det är avloppsledningar som ska förbättras genom så kallad relining. 

Första arbetsområdet, 3-7 november: 
Brinellgatan i Nässjö 
Ledningarna ligger under gång- och cykelbanan längs Brinellgatan.

Andra arbetsområdet, 10-14 november: 
Nässjövägen och Eksjövägen i Solberga 
Ledningarna ligger längs de aktuella vägarna.

När vår entreprenör Avloppsrallarna är i arbete kan det bli något begränsad framkomlighet i trafiken, men vi räknar inte med att detta ska störa nämnvärt. Våra kunder kommer i sina fastigheter inte märka några förändringar när man använder vatten till matlagning och hygien. Vid frågor kontakta oss gärna och tala med projektledare David Karlsson.