Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Dagvatten Norrboda

Kvarnbäcken  Norrboda

Vi anlägger en dagvatten- och en sedimentationsdamm för att rena vattnet och förbättra vattenkvaliteten i Kvarnbäcken och Hästsjön. Projektet genomförs på uppdrag av Nässjö kommun, och beräknas vara klart i början av april.

Kvarnbäcken

Kvarnbäcken har sina källor inom industriområde Norrboda och Gamlarp för att sedan rinna västerut genom Gamlarpsgölen ner till Hästsjön, en sträcka på ca 6 km. 

Provtagning och åtgärder

Nässjö kommun har sedan 2001 haft ett provtagningsprogram med mål att förbättra vattenkvaliteten i Kvarnbäcken via Gamlarpsgölen till Hästsjön. En rapport baserad på resultatet av denna har tagits fram med förslag till åtgärder.

Åtgärdsområdet börjar där dagvattenkulverten mynnar ut i ett dike i anslutning till vägbanken för riksväg 31 (där Tura har sitt lager). Här syns tydligt att det periodvis kommer dagvatten i stora mängder vid regn och snösmältning. Eftersom det inte finns någon fördröjning av dagvattnet till denna punkt, sker det periodvis höga transporter av föroreningar och näringsämnen ner till Kvarnbäcken.

Vi gräver nu en större dagvattendamm och en mindre sedimentationsdamm för dagvattenhantering ned till Träsländavägen

Läs mer om projektet

Få mer information om projektet här   http://www.nav.se/Vatten-Avlopp/Projekt/Dagvatten-Norrboda