Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Ledningar VA

NAV Vatten och Avlopp drar nya VA-ledningar till 2 fastigheter på Stenserydsvägen vid infarten mot Forserum.
En ny industri etableras, SIVAB, mitt emot Bengtssons Mekaniska AB.
Just nu sker provtryckning samt klorering av vattnet.

Byggnation av VA-nätet påbörjades i slutet av april. SIVAB påbörjar byggnation under augusti.